.

Tájékoztatás személyes adatokkal kapcsolatos változásokról

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 Rendelet) 2018. május 25-én lép életbe. A Rendelet célja, hogy biztosítsa természetes személyek számára a személyes adataik kezelése feletti hatékonyabb ellenőrzést. Adatkezelőként a Prista Oil Holding EAD (továbbiakban a Vállalat) célja, hogy ügyfelei és partnerei adatainak megfelelő szintű védelmet biztosítson azáltal, hogy csak törvényes célra és eszközökkel kezeli azokat:

   •   annak érdekében, hogy a Vállalat az Önnel meglévő szerződéses kötelezettségeit teljesíteni tudja
   •   annak érdekében, hogy az Ön kifejezett beleegyezése alapján nyújtson tájékoztatást
   •   a Rendelet 6 (1) bekezdése szerint felsorolt feltételek bármelyikének fennállása esetén.

Az Ön személyes adatainak kezelése közben a Prista Oil Holding EAD arra törekszik, hogy megfeleljen a legmagasabb biztonsági követelményeknek (teljesítse az ISO/IEC 27001 előírásait), csak állami testületekkel (hatáskörükön belül), valamint jó reputációval rendelkező alvállalkozóival ossza meg az adatokat.

Annak érdekében, hogy az egyének hatékonyabb kontrollt gyakorolhassanak adataik felett, a Rendelet számos jogot biztosít részükre, ideértve:

   •   a hozzáférés jogát, az információ jogát, a helyesbítés jogát, az “elfelejtés” jogát, az adatkezelés korlátozásának jogát, az adathordozás jogát, az automatikus döntéshozás elleni tiltakozás jogát és a már megadott adatkezelési beleegyezés visszavonását.
   •   azok a feltételek, amelyekkel ezek a jogok gyakorolhatók, a Rendelet 7 (3) bekezdésében és a III fejezetben (12-23. bekezdések), továbbá a Vállalatnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső dokumentációjában vannak szabályozva.

2018. I. negyedévétől kezdődően a Prista Oil Holding EAD adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akivel Ön kapcsolatba léphet a dpo@prista-oil.bg e-mail-címen, vagy postai levélben: 46 Treti Mart Blvd, Rusze, 7012, Bulgária, amennyiben bármilyen kérdése van személyes adatai védelmével kapcsolatos jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Az Ön joga a mi felelősségünk!